Nhà cái 888B và Chính sách bảo mật an toàn cho người chơi

Chính sách bảo mật 888B quy định rõ: 1. Cách 888B sử dụng dữ liệu mà người chơi cung cấp 2. Dữ liệu nào 888B thu thập từ người chơi 3. Chính sách cookies

Chính sách bảo mật 888B là những chính sách để giúp nhà cái 888B bảo mật thông tin người chơi và bảo vệ thông tin khách hàng. Đồng thời đưa ra những lý do, mục đích sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích cụ thể

1. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép chúng tôi. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

1. Nơi chúng tôi cần thực hiện hợp đồng chúng tôi sắp ký hoặc đã ký kết với bạn.

2. Trường hợp cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba). Lợi ích và quyền lợi cơ bản của bạn không ảnh hưởng đến những lợi ích đó.

3. Trường hợp chúng tôi cần phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Dịch vụ chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và Đăng ký hoặc Đăng nhập vào Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rõ ràng cho chúng tôi xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách được nêu trong Chính sách bảo mật này hoặc theo quy định khác trong Điều khoản & Điều kiện.

Xem thêm: Các câu hỏi thường gặp liên quan đến nhà cái 888B

2. Dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn

Dữ liệu cá nhân (hoặc thông tin cá nhân) có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà người đó có thể được xác định. Nó không bao gồm dữ liệu trong đó danh tính đã bị xóa (dữ liệu ẩn danh).

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại Dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn, bao gồm:

  • 1.Dữ liệu danh tính bao gồm tên họ, biệt danh, tên người dùng, ngày sinh và giới tính.
  • 2.Dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại.
  • 3.Dữ liệu tài chính bao gồm tài khoản ngân hàng và chi tiết thẻ thanh toán.
  • 4.Dữ liệu giao dịch bao gồm các chi tiết về thanh toán liên quan đến bạn và các chi tiết khác về sản phẩm và Dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi.
  • 5.Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), , dữ liệu Đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản browser plug-in, hệ điều hành, cùng những công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập Trang web này.
  • 6.Dữ liệu hồ sơ bao gồm tên người dùng và mật khẩu, đơn mua hàng hoặc đơn đặt hàng của bạn, danh mục yêu thích, phản hồi tương ứng và phản hồi khảo sát của bạn.
  • 7.Dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng Trang web, sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.
  • 8.Dữ liệu tiếp thị và truyền thông bao gồm các tùy chọn của bạn trong việc tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi, cũng như các tùy chọn giao tiếp của bạn.

3. Chính sách cookie

Các Trang web của chúng tôi (bao gồm các Trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động), các ứng dụng di động sử dụng cookie, các công nghệ tương tự để quản lý các phiên Đăng nhập, cung cấp các Trang web được cá nhân hóa và điều chỉnh nội dung để phản ánh nhu cầu và sở thích cụ thể của bạn.

Khi bạn chấp nhận biểu ngữ của chúng tôi trên cookie, bạn đồng ý sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho các mục đích chúng tôi mô tả trong chính sách này.